A la une


Raha ny marina, tsy Filatex no may fa orinasa afa-kaba iray mpanjaitra akanjo ao anatin'ny tokotaniben'i Filatex, etsy Ankadimbahoaka. Omaly talata nanomboka tamin'ny fito sy sasany hariva tany ho any ny afo ary tsy voafehy raha tsy adiny efatra be izao taty aoriana.

Araka ny andininy faha-75 ny Lalampanorenana Malagasy dia mivory ara-potoana in-droa isan-taona ny Parlemanta, ka ny voalohany ny talata voalohany amin’ny volana may, ny faharoa kosa ny talata fahatelo amin’ny volana oktobra, izay atokana indrindra indrindra amin’ny fandinihana sy fandaniana ny tetibolam-panjakana.

Hiatrika io fivoriana ara-potoana faharoa io ny Parlemanta manomboka amin’ny talata 16 oktobra 2018 izao.

Vers 17h ce mardi 16 octobre, dans un taxi-brousse d'Antananarivo vers Fianarantsoa, à Camp Robin, Pety Rakotoniaina, l'un des membres du mouvement reconstruction ou fanorenana Ifotiny a été prié par des Gendarmes de descendre de la voiture. Le téléphone et l'ordinateur sont confisqués.

Des éléments de la Gendarmerie Nationale du Toby Ratsimandrava sont partis pour le récupérer.