A la une

Am-pitiavana no anomezako fotoana anareo ny Alahady 16 Desambra 2018 eo amin'ny Gara Soarano amin'ny 10 ora maraina. Hiara hanao diabe volom-boasary isika, hamakivaky an'Antananarivo hizara fitiavana, haravona sy fanantenana.

Dimanche dernier de 20 à 22 heures, les deux finalistes de l’actuelle élection présidentielle Malagasy se sont affrontés verbalement à la radio et à la télé, en présence de deux journalistes de la radiotélévision publique nationale (Rnm et Tvm), de représentants de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni), des partisans des deux candidats et d’autres invités.

Filoham-pirenena toa ahoana no mety amin’ny Malagasy ? Ary vinam-pampandrosoana toa ahoana no hahavaha ny olana fototra sy madinika misy eto amin’ny firenena?

Samy niaiky ireo kandidà sy solotenan’ny kandida tonga teny anivon’ny Fitsarana Avo momba ny Lalam-panorenana androany,fa tsy tomombana antsakany sy andavany iny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany iny.


Raha ny marina, tsy Filatex no may fa orinasa afa-kaba iray mpanjaitra akanjo ao anatin'ny tokotaniben'i Filatex, etsy Ankadimbahoaka. Omaly talata nanomboka tamin'ny fito sy sasany hariva tany ho any ny afo ary tsy voafehy raha tsy adiny efatra be izao taty aoriana.

Araka ny andininy faha-75 ny Lalampanorenana Malagasy dia mivory ara-potoana in-droa isan-taona ny Parlemanta, ka ny voalohany ny talata voalohany amin’ny volana may, ny faharoa kosa ny talata fahatelo amin’ny volana oktobra, izay atokana indrindra indrindra amin’ny fandinihana sy fandaniana ny tetibolam-panjakana.

Hiatrika io fivoriana ara-potoana faharoa io ny Parlemanta manomboka amin’ny talata 16 oktobra 2018 izao.