Voninahitra lehibe ho ahy ny nandraisako ny fanalahidin'i Madagasikara. Ry Malagasy mpiray tanindrazana amiko, hanao izay tratry ny aiko aho mba ho mendriky ny fahatokisana izay napetrakareo amiko.
Misaotra ireo filoha Hery Rajaonarimampianina sy Rivo Rakotovao izay nodimbiasiko aho no ny fanatontosana amin’ny fomba repoblika iny lanonam-pamindram-pahefana anio iny.