Andry RAJOELINA

Tadidin'ny Malagasy ny fandrarana kandidà maromaro, ka anisan'izany ny filohan'ny Tetezamita Andry Rajoelina, ny filoha teo alohany Marc Ravalomanana, ny teo alohan'io Didier Ratsiraka ary dimy hafa toa an-dry Rakotomalala Fleury sy olona efatra hafa ihany koa.
Ny anton'io dia ny hoe mba hisian'ny fitoniana eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Nanaiky tsy sazoka ny rehetra. Nangidy tamin'ny Malagasy anefa ilay fanapahan-kevitra, satria izy izay tokony nitsara azy mirahalahy mianaka indray no nampandeferina.

Prezida Andry RAJOELINA tao Mahajanga II Imerintsiatosika, Manjakandriana, Antanifotsy et Manandriana sont les localités qui ont reçu la visite du candidat n°13, en ce début de semaine. Comme à chacun de ses déplacements, Andry Rajoeline a suscité l’enthousiasme des citoyens et une foule immense a répondu présent à chaque meeting. A Imerintsiatosika, le stade Fanantenana était plein comme un œuf.

Prezida Andry RAJOELINA tao Mahajanga II Imerintsiatosika, Manjakandriana, Antanifotsy et Manandriana sont les localités qui ont reçu la visite du candidat n°13, en ce début de semaine. Comme à chacun de ses déplacements, Andry Rajoeline a suscité l’enthousiasme des citoyens et une foule immense a répondu présent à chaque meeting. A Imerintsiatosika, le stade Fanantenana était plein comme un œuf.

Prezida Andry RAJOELINA tao Mahajanga II Imerintsiatosika, Manjakandriana, Antanifotsy et Manandriana sont les localités qui ont reçu la visite du candidat n°13, en ce début de semaine. Comme à chacun de ses déplacements, Andry Rajoeline a suscité l’enthousiasme des citoyens et une foule immense a répondu présent à chaque meeting. A Imerintsiatosika, le stade Fanantenana était plein comme un œuf.

Prezida Andry RAJOELINA tao Mahajanga II Imerintsiatosika, Manjakandriana, Antanifotsy et Manandriana sont les localités qui ont reçu la visite du candidat n°13, en ce début de semaine. Comme à chacun de ses déplacements, Andry Rajoeline a suscité l’enthousiasme des citoyens et une foule immense a répondu présent à chaque meeting. A Imerintsiatosika, le stade Fanantenana était plein comme un œuf.

Ny alarobia lasa teo no nanohizan’ny kandidà Andry Rajoelina laharana faha-13 ny fampielezan-keviny tany amin’ny Distrikan’i Manjakandriana. Tsena goavana, sekoly ambaratonga voalohany fototra manara-penitra, ireo no fampanantenana nomen’ny kandidà n°13 ho an’ny vahoakan’ i Manjakandriana.  
Tafita tamin’ny vahoakan’ i Manjakandriana  ny hafatra. Mifanao fotoana amin’ny kandidà Andry Rajoelina izy ireo ny 7 Novambra ho avy izao.