Andry RAJOELINA

Mifamatotra anatin'ny fitiavana isika Mankasitraka anareo mponin'i Mahafasa sy ianareo ben'ny tanana aty Atsimo Atsinanana aho tamin'ny fahatokisanareo ahy.

Toky no omeko hampandroso anareo ary tsy maintsy tongantsika eto ho anareo ny hazavana.

Mampiavaka anareo eto Manakara ny vokatra kafe sy jirofo.

Hosokafantsika ny seranan-tsambo eto Manakara hanamora ny fivezivezen'ireo vokatra.

Hanangana orinasa hanodina ny vokatra ihany koa isika ho fanomezana asa ireo tanora.

Mendrika ny ho tanana mandroso i Manakara koa ampio aho hahatanterahantsika izany.

Reko ny antsonareo eto Mangamila mitaraina noho ny asan-dahalo.

Indro aho manolo-tena ho anareo. Hamonjy anareo.

Hamerina ny fandriampahalemana sy hitondra herin'aratra.

Miara-miasa isika ary miara-mandresy.

Tantsaha miasa, tantsaha mamokatra ianareo eto Ambatomanoina.

Izay miasa dia mendrika ny ho ampiana. Hamboariko ny lalana ahafahanareo mamoaka ny vokatrareo .

Tsy hiandrasantsika fa hovitaintsika dieny izao ny sekoly katolika sy ny katedraly FJKM eto Ambatomanoina.


Andry Rajoelina

Tiako ho tsapanareo aty ambanivohitra ny fitiavako anareo.

Tonga eto Betatao aho satria tsy hadinoko ianareo nametraka ny fitokisanareo tamiko.

Tsy hivadika aminareo aho fa hiasa hanatsara ny fiainanareo. Tsy maintsy tonga hatraty ny fandrosoana.

Andry Rajoelina

Niriako mafy ny hanatona anareo aty Antanetibe satria mirotsaka ho filohan'ny Malagasy rehetra aho.

Koa ho porofom-pitiavako anareo dia tohanako manokana ny aty ambanivohitra amin'ny alalan'ny fanomezana asa anareo ary koa ny fananganana orinasa mpamokatra zezika.

Ho mora ny zezika amin'izay fotoana izay ary hitombo ny vokatra. Mahatokisa ahy ianareo fa izaho efa mahatoky anareo sahady ny amin'ny faha -19 Desambra 2018.


Andry Rajoelina