Andry RAJOELINA

Namaly ny hetahetan'ny mponina ny tenany ka nilaza fa hatao manara-penitra ny tsena. Hofanina ary homena angadin'omby sy akoho ny tanora ary tolorana tany 10 ha avy ireo hisafidy ny hamboly sy hiompy.
Andry Rajoelina dia mitsinjo hatrany ny tanora , satria ny tanora no ho avy ny firenena.

Tany Ampefy, Soavinandriana sy Analavory, no nisantatra ny fampielezan-kevitra ny fifidianana fihodinana faharoa.
Andry Rajoelina dia mpitarika tanora sy mavitrika izy (ny mpifaninana aminy izay 70 taona eo ho eo), misafidy Demokrasia na didy jadona ny vahoaka Malagasy, tsy misy akaotr'izay.
Andry Rajoelina dia manamafy hatrany fa ho Filohan'ny Madagasikara izy, izay miasa ho an'ny vahoaka Malagasy fa tsy noho ny tombon-tsoa manokana.

Tadidin'ny Malagasy ny fandrarana kandidà maromaro, ka anisan'izany ny filohan'ny Tetezamita Andry Rajoelina, ny filoha teo alohany Marc Ravalomanana, ny teo alohan'io Didier Ratsiraka ary dimy hafa toa an-dry Rakotomalala Fleury sy olona efatra hafa ihany koa.
Ny anton'io dia ny hoe mba hisian'ny fitoniana eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Nanaiky tsy sazoka ny rehetra. Nangidy tamin'ny Malagasy anefa ilay fanapahan-kevitra, satria izy izay tokony nitsara azy mirahalahy mianaka indray no nampandeferina.

Prezida Andry RAJOELINA tao Mahajanga II Imerintsiatosika, Manjakandriana, Antanifotsy et Manandriana sont les localités qui ont reçu la visite du candidat n°13, en ce début de semaine. Comme à chacun de ses déplacements, Andry Rajoeline a suscité l’enthousiasme des citoyens et une foule immense a répondu présent à chaque meeting. A Imerintsiatosika, le stade Fanantenana était plein comme un œuf.

Prezida Andry RAJOELINA tao Mahajanga II Imerintsiatosika, Manjakandriana, Antanifotsy et Manandriana sont les localités qui ont reçu la visite du candidat n°13, en ce début de semaine. Comme à chacun de ses déplacements, Andry Rajoeline a suscité l’enthousiasme des citoyens et une foule immense a répondu présent à chaque meeting. A Imerintsiatosika, le stade Fanantenana était plein comme un œuf.

Ny alarobia lasa teo no nanohizan’ny kandidà Andry Rajoelina laharana faha-13 ny fampielezan-keviny tany amin’ny Distrikan’i Manjakandriana. Tsena goavana, sekoly ambaratonga voalohany fototra manara-penitra, ireo no fampanantenana nomen’ny kandidà n°13 ho an’ny vahoakan’ i Manjakandriana.  
Tafita tamin’ny vahoakan’ i Manjakandriana  ny hafatra. Mifanao fotoana amin’ny kandidà Andry Rajoelina izy ireo ny 7 Novambra ho avy izao.