Andry RAJOELINA

Mitohy hatrany amin’ izao fotoana izao ny fitsidiham-paritra fampielezan-kevitra tontosain’ny kandidà laharana faha-13. Maneho ny fahavononany sy ny traikefa goavana hampandrosoana ny firenena izy amin’izany. Porofo mivaingana amin’izany ireo fandaharan’asa voarakitra ao anaty boky Iem. Miezaka manakaiky ny vahoaka  hatrany ary mizara sy mampandre sahady fa fotodrafitrasa lehibe maro sesehena, mitondra tombontsoa mivantana ho an’ ny mpiray tanindrazana rehetra no hotanterahina fa tsy an’ olon-tokana. 

Fanamby lehibe no napetraky ny kandidà Andry Rajoelina laharana faha-13, fa vonona izy ny hijoro ho vahaolana ho amin’ny fanatsarana ny sosialim-bahoaka. Ny lafim-piainan’ny vahoaka Malagasy amin’ny ankapobeny sy isam-baravarana no hitondrany fahazavana mba hahavelom-panantenana ny vahoaka Malagasy indray. Tato anatin’ny taona maro nifandimby izay dia tena nirongatra izay tsy izy ny tsy fandriampahalemana ary saika manerana ny Nosy. 

Malgré les manœuvres dilatoires, la tournée pour la campagne d’Andry Rajoelina continue. Samedi, l’équipe de l’Initiative pour l’Emergence de Madagascar a enchaîné les meetings dans le sud à savoir à Midongy Atsimo, Ivohibe, Ifanadiana pour terminer à Fianarantsoa. Lors de ces déplacements, le candidat n°13 a mis en avant ses projets phares dont la réhabilitation des routes dans toutes les régions de Madagascar à l’aide de bulldozers et de tracteurs.