Tany Ampefy, Soavinandriana sy Analavory, no nisantatra ny fampielezan-kevitra ny fifidianana fihodinana faharoa.
Andry Rajoelina dia mpitarika tanora sy mavitrika izy (ny mpifaninana aminy izay 70 taona eo ho eo), misafidy Demokrasia na didy jadona ny vahoaka Malagasy, tsy misy akaotr'izay.
Andry Rajoelina dia manamafy hatrany fa ho Filohan'ny Madagasikara izy, izay miasa ho an'ny vahoaka Malagasy fa tsy noho ny tombon-tsoa manokana.