Namaly ny hetahetan'ny mponina ny tenany ka nilaza fa hatao manara-penitra ny tsena. Hofanina ary homena angadin'omby sy akoho ny tanora ary tolorana tany 10 ha avy ireo hisafidy ny hamboly sy hiompy.
Andry Rajoelina dia mitsinjo hatrany ny tanora , satria ny tanora no ho avy ny firenena.