Mankasitraka anareo mponin'Imerimandroso aho amin'ny fitiavanareo.

Mankasitraka anareo ben'ny tanana rehetra amin'ny fahatokisanareo.

Tsy hivadika aho fa hamaly fitia anareo sy ny vahoaka Malagasy iray manontolo.

Ampio aho hanampiako anareo.