Ela nijaliana noho ny haratsian-dalana ianareo koa tsy hiandrasantsika ela ny fanamboarana izany. Velirano izany ka tsy maintsy tanterahako.