Niriako mafy ny hanatona anareo aty Antanetibe satria mirotsaka ho filohan'ny Malagasy rehetra aho.

Koa ho porofom-pitiavako anareo dia tohanako manokana ny aty ambanivohitra amin'ny alalan'ny fanomezana asa anareo ary koa ny fananganana orinasa mpamokatra zezika.

Ho mora ny zezika amin'izay fotoana izay ary hitombo ny vokatra. Mahatokisa ahy ianareo fa izaho efa mahatoky anareo sahady ny amin'ny faha -19 Desambra 2018.


Andry Rajoelina