Tiako ho tsapanareo aty ambanivohitra ny fitiavako anareo.

Tonga eto Betatao aho satria tsy hadinoko ianareo nametraka ny fitokisanareo tamiko.

Tsy hivadika aminareo aho fa hiasa hanatsara ny fiainanareo. Tsy maintsy tonga hatraty ny fandrosoana.

Andry Rajoelina