Tantsaha miasa, tantsaha mamokatra ianareo eto Ambatomanoina.

Izay miasa dia mendrika ny ho ampiana. Hamboariko ny lalana ahafahanareo mamoaka ny vokatrareo .

Tsy hiandrasantsika fa hovitaintsika dieny izao ny sekoly katolika sy ny katedraly FJKM eto Ambatomanoina.


Andry Rajoelina