Reko ny antsonareo eto Mangamila mitaraina noho ny asan-dahalo.

Indro aho manolo-tena ho anareo. Hamonjy anareo.

Hamerina ny fandriampahalemana sy hitondra herin'aratra.

Miara-miasa isika ary miara-mandresy.