Mampiavaka anareo eto Manakara ny vokatra kafe sy jirofo.

Hosokafantsika ny seranan-tsambo eto Manakara hanamora ny fivezivezen'ireo vokatra.

Hanangana orinasa hanodina ny vokatra ihany koa isika ho fanomezana asa ireo tanora.

Mendrika ny ho tanana mandroso i Manakara koa ampio aho hahatanterahantsika izany.