Mijoro aho noho ny fitiavako ny tanindrazana sy ny vahoaka Malagasy. Hanampy anareo eto Ambohitrarivo amin'ny famokaram-bary aho ka hatsaraintsika haingana ny tohodrano ao Sahamaloto. Hataontsika raitra ihany koa ny hopitaly eto. Velirano no ataoko fa tsy maintsy mandresy isika ary tsy maintsy tafita i Madagasikara .