Nandritrin’ny fandalovako teto Ambohimanambola dia tsapako fa mila ahy tanteraka ny vahoaka eto an-toearana. Mangetaheta fampandrosoana, mila fiovana. Efa nanolo-tena ho an’ny firenena aho ary hanavotra an’i Madagasikara no tanjoko. Ny kaomina Ambohimanambola ihany koa dia ahazo ny anjara fampandrosoany. Andao ary hiara-hifanome tanàna isika. Matokisa ahy ianareo fa ireo rehetra nambarako anareo dia tsy maintsy ho tanterahiko : hanampy ny tantsaha aho, ny tanora, ny vehivavy, ireo tsy an’asa rehetra ary hanana ny anjara fahazavany ihany koa Ambohimanambola.