Tamin’ny fotoanan’ny tetezamita aza isika nahavidy angidim-by telo ho fiadiana amin’ny tsy fandriampahalemana teto Madagasikara nefa tsy nahazo fanampiana avy any ivelany.
Rehefa lany filoham-pirenena aho, angidim-by folo no vidiako entina miady amin’ny tsy fandriampahalemana ary tsy maintsy hipaka aty Ambalavao izany. Nitarika isika teto Ambalavao ary mbola hitarika isika amin’ity fihodinana faharoa ity.
TSY MAINTSY TAFITA I MADAGASIKARA