Ho averintsika ny « Babette ville » izay nampalaza an’Ankadinondry Sakay amin’ny fiompiana kisoa tamin’ny andron’ny SPAS ( créoles) .
Hipetraka ho Filoha hiaro ny tanin’ny Malagasy aho . Ka ho haverina aminareo ny tany izay nalaina taminareo . Hitsinjo ny mpiompy, ny tantsaha, ny tanora, ny vehivavy sy ny Malagasy rehetra. Afaka 6 andro dia HANOVA NY TANTARAN’I MADAGASIKARA ISIKA.