Hanampy anareo tantsaha aho : omeko fitaovana fanondrahana ny lemaka ianareo, ho atao amin’ny vidiny mirary ihany koa ny zezika. Vao tonga Filoha aho dia hametraka fitaovana fanamboaran-dalàna isaky ny distrika dia hamboarintsika avokoa ny lalàna eto Ambalanirana.Hitondra fahazavana aho fa tsy hitondra haizina.
FA NY FITIAVANA NO LEHIBE INDRINDRA