Ho Filoha hitsinjo ny vahoaka malagasy aho sy hitsinjo ny vahoakan’i Manaratsandry. Tsy ho avelako alain’ny vahiny ny tanintsika malagasy. Ataoko laharampahamehana ny hamerina ny tany izay nalain’ny olona taminareo tahaka ny tany teo Somia. Ho alamiko ihany koa ny olan’ny FIFABE. Hanampy anareo aho.
TSY MAINTSY MANDROSO I MADAGASIKARA.