Henoko ny fitarainanareo amin’ny tsy fisian’ny asa ao amin’ny kaomina Amboromalandy. Hamboarantsika ireo tohan-drano izay mampitaraina ary afaka mamorona asa ho anareo ny fanamboarana izany. Efa nilaza taminareo aho fa hipetraka ho vahaolana ho an’ny firenena.
FA NY FITIAVANA NO LEHIBE INDRINDRA