Manjaka ny tsy fandriampahalemana eto aminareo, fantatro izany ! Velirano ataoko aminareo eto Port-Bergé : hohamafisintsika ny dina eo amin'ny fiaraha-monina, ho averintsika ihany koa ny “ be sabot”. Matoky anareo aho ary ianareo koa fantatro fa matoky ahy. Hifanome tanàna isika HANAVOTRA AN'I MADAGASIKARA.