Ny 75% ny mponina eto Madagasikara dia ankizy sy tanora avokoa.Isaorana manokana ireo ankizy nanasa ahy tamin'iny fandarahana "demokrakizy" iny. Ianareo rankizy no ho avin'ny firenena. Mila misitraka ny zony avokoa ny ankizy na sahirana izy na manana fahasembanana. Izaho dia ho Filoha hitsinjo manokana ny tanora sy ny vehivavy.
IZAHO DIA HO FILOHAM-PIRENENAN' NY MALAGASY REHETRA.