Hanomboka rahampitso manoloana ny tsangambaton-dRalaimongo etsy Analakely ny Podium karakarain'ny avy eo anivon'ny fiadidiana ny repoblika entina hanamarihana ny fetim-pirenena. haharitra 5 andro ny hetsika ary mpanakanto maro no hifandimby hiseho sehatra eny mandritra izany.

raha ho an'ny rahampitso manokana, nosafiadiana ny ngadona ROCK entina hanokafana ny lanonana. Hitondra seho miavaka ho an'ny maro ny tarika mage 4; ny tarika KIAKA ary ny tarika iraimbilanja. Ny seho rehetra dia manomboka amin'ny 5 ora hariva avokoa ary tsy hifarana izany raha tsy amin'ny 8 ora alina. Natao izao podium izao mba entina ampifalina ny vahoaka Malagasy tsy ankanavaka hitsenana ny fetim-pirenena ao anatin'ny hafaliana sy ny firavoravoana tanteraka. ary koa mba hampatsiahivana ny maro fa fety tsy manampaharoa ny tsingerin-taona niverenan'ny fahaleovan-tena satria nahazoan'ny malagasy rehetra ny ny fandresena izay efa nimatimatesan'ireo ray amandreny taloha.

Entina hanamafisana ihany koa fa tsy very maina ny rà nalatsak'izy ireo ho an'ny firenena nentina nakana izany fahaleovan-tena izany teo an-tanan'ireo mpanjanan-tany.

 

Setra RANDRIANASY

Sahy SYLVAIN