Economie

Ala an-jatony hekitara ao Ankarafantsika no ringana tanteraka ankehitriny, raha ny tatitry ny tomponandraikitra any an-toerana.
Mahatratra 135 000 ha ny velaran’ny valan-javaboahary Ankarafantsika, any amin’ny lalam-pirenena faha efatra. Voafaritry ny distrika roa ny faritra arovana, dia ny distrikan’Ambato Boeni sy ny distrikan’i Marovoay ao anatin’ny faritry Boeny.

Mbola mampitarazoka ny fanantanterahina ny politikam-pampandrosoana eto Madagasikara ny tsy fahampian’ny volam-panjakana na efa maro aza ny loharanom-bola eto amintsika. Azo atao tsara anefa ny manainga ny asa fampandrosoana amin’ny alalan’ny fampiarana politika matotra momba ny hetra amin’ny alalan’ny fanamafisana ny politikam-pitrandrahana ny harena an-kibon’ny tany eto amin’ny firenena.

Ankoatra ny olana eo amin’ny enti-manana ara-bola, dia olana tsy ahafahana mampiroborobo ny orinasa malagasy ny tsy fahafahan’ireo tanora mpandraharaha mampivelatra ny tetikasany. Eo ihany koa ny tsy fanomezana laka ny fampiofanana arak’asa eto amintsika.

Sakana amin'ny fampiroboroboana ny fifandraisana amin'ireo tsena any ivelany ny tsy fahalalan'ny mpandraharaha malagasy ireo fenitra iraisam-pirenena, araka ny fanazavan’ny tompon’andraikitra avy amin’ny ministeran’ny indostria sy ny varotra ary ny asa-tanana omaly.

Vinavinaina ho iray lavitr’isa sy enin-jato tapitr’isa dolara amerikana ny teti-bola ho an’i Madagasikara taorian’ny fivoriana FAD 15 andian’ny fahatelo tamin’ity taona ity. Resy lahatra tanteraka mantsy ny BAD na ny banky afrikana momba ny fampandrosoana amin’ny politikam-pitantanana misy eto amintsika, izay azo lazaina fa liana sy maika amin’ny fandrosoana.

Hanampy ireo rafitra miady amin’ny kolikoly ny didy hitsivolana farany navoakan’ny filoham-pirenena tamin’ny alalan’ny fahefana manokana nomen’ny antenimiera azy ny mikasika ny fanagiazana sy fameranana ireo vola sy fananana tsy manara-dalana na ilay antsoina hoe/ « recouvrement des avoirs illicites » raha ny fanazavana azo tetsy amin’ny foiben’ny CSi tetsy Antaninarenina. Io fanapahan-kevitra io izay finiavana politika hirosoana mankany amin’ny fametrahana ny tany tan-dalàna.