Economie

Hitondra aina vao sy hanatsara ny tontolo ara-toekarena eto Madagasikara ny fihenan’ny vidin’ny solika ankehitriny hoy ny mpahay toe-karena. Dingana lehibe ny vitan’ny fitondrana sy ireo kaompanian-tsolika ary hanome fahafahana mamokatra sy hahazo tombony bebe kokoa ho an’ireo orinasa sy mpandraharaha izay miankina amin’ny solika ny famokarana sy ny asa.

Miisa 140 ireo tanora malagasy avy amin’ireo faritra maro eto Madagasikara mandray anjara amin’ny fihaonam-be iraisam-pirenena ny tanora sy ny sehatrin’ny asa ho an’ny fiarovana ny tontolo iainana eny amin’ny CCI Ivato mandritrin’ny 5 andro.

Le moins que l’on puisse dire c’est que la première journée de la délégation malgache conduite par le président de la République Andry Rajoelina en terre française a été fructueuse. En effet, quatre accords de partenariat axés sur la réalisation de quatre projets structurants ont été signés à l’issue de la rencontre avec les dirigeants des entreprises françaises regroupées au sein du MEDEF, dans l’après-midi de l’arrivée de la délégation en France, le 28 mai 2019.

Nihazo ny faritra avaratry ny nosy ny Filohan’ny Repoblika Andry Rajoelina ny 22 may 2019. Raha avy nitsidika ny faritra SAVA ny tenany dia nijanona tao Antsiranana. Nandritra ny fihaonany tamin’ny vahoakan’Antsiranana dia nanamafy hatrany ny velirano nataony izy dia ny tsy maintsy hananganana sy hanarenana ireo fotodrafitrasa ho fampandrosoana ny faritra.

Nandritra ny fitsidihany ny faritra Atsinanana ny 21 Mey 2019 dia tao amin’ny distrikan’i Brickaville ny Filoha Andry Rajoelina nijery ifotony ny olana sedrain’ny orinasa Sirama teo aloha izay efa nivadika ho SASM (Société agricole et sucrière de Madagascar). Olana efa an-taonany maro. Nipetraka amin’ny maha raiamandreny azy ny filoha Andry Rajoelina ka nihaino ny olana na avy amin’ny andaniny na ny ankilany. Noho izany dia nomena hatramin’ny valo volana ny SASM hanodinana ny orinasa sy hamokarana siramamy ary atao ihany koa ny audit mikasika ny fananana sy ny fitantanana.

Nidina tany amin’ny distrikan’Ambatondrazaka ny filoha Andry Rajoelina ny 21 mai 2019. Maro ireo tetikasa hatomboka araka ny velirano nataony tamin’ny vahoaka. Ny tanjona dia ny hitondrana ny fandrosoana sy hisitrahan’ny vahoaka izany.  Nambaran’ny Filoha ary  fa hatomboka amin’ny volana septambra ho avy izao ny fanamboarana iny lalana RN44, làlana izay ho vitaina manontolo. Hisy ihany koa ny fanamboarana fotodrafitrasa mipàka mivantana amin'ny fampandrosoana ny tanàna. Izany no atao dia mba hisitrahan’ny vahoakan’Ambatondrazaka ny teti-bola nasiam-panovana ho an’ny taona 2019 hoy ihany filoha Andry Rajoelina.