Economie

Nandritra ny fitsidihany ny faritra Atsinanana ny 21 Mey 2019 dia tao amin’ny distrikan’i Brickaville ny Filoha Andry Rajoelina nijery ifotony ny olana sedrain’ny orinasa Sirama teo aloha izay efa nivadika ho SASM (Société agricole et sucrière de Madagascar). Olana efa an-taonany maro. Nipetraka amin’ny maha raiamandreny azy ny filoha Andry Rajoelina ka nihaino ny olana na avy amin’ny andaniny na ny ankilany. Noho izany dia nomena hatramin’ny valo volana ny SASM hanodinana ny orinasa sy hamokarana siramamy ary atao ihany koa ny audit mikasika ny fananana sy ny fitantanana.

Nidina tany amin’ny distrikan’Ambatondrazaka ny filoha Andry Rajoelina ny 21 mai 2019. Maro ireo tetikasa hatomboka araka ny velirano nataony tamin’ny vahoaka. Ny tanjona dia ny hitondrana ny fandrosoana sy hisitrahan’ny vahoaka izany.  Nambaran’ny Filoha ary  fa hatomboka amin’ny volana septambra ho avy izao ny fanamboarana iny lalana RN44, làlana izay ho vitaina manontolo. Hisy ihany koa ny fanamboarana fotodrafitrasa mipàka mivantana amin'ny fampandrosoana ny tanàna. Izany no atao dia mba hisitrahan’ny vahoakan’Ambatondrazaka ny teti-bola nasiam-panovana ho an’ny taona 2019 hoy ihany filoha Andry Rajoelina.

Tapaka nandritry ny filankevitry ny minisitra ny 15 mey 2019, rehefa nodinihana nandritra ny herinandro katroka ny teti-bolam-panjakana nasiam-panitsiana hifehy ny fandaniam-bolam-panjakana amin’ity taona 2019 ity. Mifandraika tanteraka aminny asa fanarenana ny firenena voafaritra ao anaty politika ankapobenny fitondrana ity teti-bolam-panjakana ity.

Miara-dalana amin'i Madagasikara amin'ny fanatanterahana ireo fandaharan'asa voafaritra anatin'ny politika ankapoben'ny fanjakana araka ireo velirano nataon'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina ny Vondrona eorôpeana. Nivoitra tamin'ny fifanakalozan-kevitra politika nifanaovan'i Madagasikara sy ity vondrona ity ny 2 Mey fa avy amin'ireo tetik'asa IEM no hamoahan'ireo mpiara-miombon'antoka ny famatsiambola hanampiana ny firenena ankehitriny.

La RN5A reliant Ambilobe à Vohémar en bon état, ce ne sera plus un rêve d’ici peu ! « Depuis des années, cette route a été un véritable calvaire pour les populations des régions SAVA et DIANA, ainsi que les voyageurs qui doivent l'emprunter. Presque tous les régimes qui se sont succédé ont ambitionné de réaliser ce projet sans qu’aucun ne l’ait concrétisé jusqu’à ce jour », a déclaré le président Andry Rajoelina qui a poursuivi que « la réhabilitation de la RN5 dans les plus brefs délais est un défi qui apportera le développement concret dans les régions DIANA et SAVA ».

Le Président de la République Andry Rajoelina a participé à la 4ème Assemblée des Nations Unies pour l’environnement et à la 3ème édition du One Planet Summit qui s’est tenu dans la capitale kenyane Nairobi, le 14 Mars 2019.