Nanamafy ny Filoham-pirenena, nandritra ny filankevitry ny minisitra, ny 27 febroary,  fa atao mazava sy henjana ny sazy ampiharina amin’ireo izay tratra manondrana antsokosoko ny harem-pirenena ka sady hogiazan’ny fitondram-panjakana ny entana, no hanonitra avo roa heny ny sandam-bidin’ny entana izay tratra manao izany.

Ny minisitry ny Harena ankibon’ny tany sy ny Loharanon-karena stratejika dia nampahafantatra ny filankevitry ny minisitra fa  hampitomboana ny hetra alaina amin’ny fanondranana volamena amin’ny alalan’ny famerenana ao anatin’ny ara-dàlana ireo seha-pitrandrahana sy ny fandraharahana manodidina ny volamena.

Hisy ihany koa ny fanovana ireo andinin-dalàna mifehy ny fitrandrahana sy fanondranana volamena sy ny harena ankibon’ny tany amin’ny ankapobeny,

Ny tanjona amin’izany fanapahan-kevitra rehetra izany dia ny ahafahan’ny fitondrana manana tahirim-bolamena matanjaka mba ho enti-manarina ny toekarem-pirenena sy ahafana manao antoka amin’ireo mpampiasa ny volany eto Madagasikara (Garantie souveraine).

Nangonin’i N. R.