Nidina tany amin’ny distrikan’Ambatondrazaka ny filoha Andry Rajoelina ny 21 mai 2019. Maro ireo tetikasa hatomboka araka ny velirano nataony tamin’ny vahoaka. Ny tanjona dia ny hitondrana ny fandrosoana sy hisitrahan’ny vahoaka izany.  Nambaran’ny Filoha ary  fa hatomboka amin’ny volana septambra ho avy izao ny fanamboarana iny lalana RN44, làlana izay ho vitaina manontolo. Hisy ihany koa ny fanamboarana fotodrafitrasa mipàka mivantana amin'ny fampandrosoana ny tanàna. Izany no atao dia mba hisitrahan’ny vahoakan’Ambatondrazaka ny teti-bola nasiam-panovana ho an’ny taona 2019 hoy ihany filoha Andry Rajoelina.

Nanolotra “groupe électrogène” iray ihany koa ny Filoham-pirenena, ary mbola hisy dimy hafa ho avy tsy ho ela, entina hamahana ny olana mikasika ny famatsiana herinaratra izay mampijaly ny mponina any an-toerana.

 

Vahaolana vonjy maika

 

Nanambara moa ny tenany fa vahaolana vonjy maika ireo « groupes électrogènes » ireo fa amin’ny erin-taona kosa dia milina mandeha amin’ny menaka mavesatra sy « panneaux solaires » no hapetraka ao Ambatondrazaka.

Nitondra fanazavana momba ny fandaharan’asa Fihariana tamin’ireo tanora sy tantsaha maniry ny hampiroborobo ny tetikasany ihany koa ny filoha Andry Rajoelina.
Niara-dalana tamin’ny filoham-pirenena nandritra izao fitsidihany izao ny m
Ministry ny fanajariana ny tany ny toeram-ponenana sy asa vaventy ary ny Ministry ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono

 

N.R.