Hanampy ireo rafitra miady amin’ny kolikoly ny didy hitsivolana farany navoakan’ny filoham-pirenena tamin’ny alalan’ny fahefana manokana nomen’ny antenimiera azy ny mikasika ny fanagiazana sy fameranana ireo vola sy fananana tsy manara-dalana na ilay antsoina hoe/ « recouvrement des avoirs illicites » raha ny fanazavana azo tetsy amin’ny foiben’ny CSi tetsy Antaninarenina. Io fanapahan-kevitra io izay finiavana politika hirosoana mankany amin’ny fametrahana ny tany tan-dalàna.

Feno ny fepetra amin’ny fomba hiadiana amin’ny kolikoly hoy ny BIANCO sy ny CSI ary ny SAMIFIN ny alahady teo. Mamela malalaka azy ireo hanenjika ireo olona manao kolikoly ny didy-hitsivolana noraisin’ny filohan’ny repoblika nandritra ny filankevitry ny minisitra ny amin’ny fanagiazana sy fameranana ireo vola sy fananana tsy manara-dalana na ilay antsoina recouvrement des avoirs illicites . raha araky ny voarakitr’io lalàna io, hisy ny fananganana rafitra manokana hanageja ireo vola sy fanana azo tamin’ny fomba tsy ara-dalàna ireo. izao fanapahan-kevitra noraisin’ny mpitondra izao dia afaka hahatraran’i Madagasikara ny tanjona napetrakin’ny firenena Mikambana ny amin’ny ady amin’ny kolikoly hatramin’ny taona 2025.

Tosika iray hahafahana miroso mankany amin’ny fametrahana toe-karena mari-toerana ihany koa ny fandraisana io didy hitsivolana io hoy ny avy eo anivon’nysampandraharaha miady amin’ny famotsim-bola. Vola madio avokoa no hivezivezy eto Madagasikara. hiena manaraka izay ihany koa ny fandikan-dalàna ara-toekarena.

Porofo izao fanapahan-kevitra noraisin’ny filohan’ny repoblika izao, fa rehefa misy ny finiavana politika eo amin’ny mpitondra, dia afaka miroso mankany amin’ny fametrahana ny tany tandalàna ny firenena. Manomboka eto izany, tsy misy intsony ny tsy maty manotan fa hiatra avy hatrany amin’izay mandika azy ny lalàna.

Setra RANDRIANASY