Edito

Tsy fahafehezan-tena, fanaparam-pahefana sa tsy fahazakàna andraikitra no mahatonga ny fihoaram-pefy nataon’ny zandary sasantsasany tato ho ato ? Ny lehibe ihany koa ve no tsy mahafehy ny olony sa efa misy zatra manao ny lalan-dririna ny zandary sasany ? Na Zandary vitsy aza anefa no manao ny ataony, tsy afa-bela fa miara-maloto amin’izy ireny ny fianakaviamben’ny zandary na inona na inona fanazavana.

 La polémique créée par les opposants actuellement portent surtout sur le budget pour la réhabilitation du stade de Mahamasina, un budget de 77 millions de dollars qui selon eux devrait être utilisé pour d’autres finalités. Pourtant, il faut savoir que le stade est une récompense en guise de reconnaissance pour les Barea de Madagascar. En effet,  ils ont porté haut le flambeau du pays mais surtout, ils ont pu unir tous les Malgaches derrière eux,  sans aucune distinction d’appartenance politique, ni d’origine.

 

Facebook a pour vocation d’être un espace d’échange et de dialogue pour ceux qui ont droit à l’internet, voire à de simple connexion via leur puce téléphonique. Ce réseau social censé connecter les adhérents entre eux est néanmoins utilisé par certains à d’autres fins, notamment pour fomenter des actes de stabilisation et pour créer un climat de haine au sein de la population.

 Vita iny ny fifidianana ben’ny tanana sy mpanolotsaina kaominaly. Tokony samy hahay handray lesona ny antoko tsirairay, amin’ireo kandida izay natolony. Maro ireo diso fanatenana fa maro ihany koa no tojo tamin’ny tanjona niriany. Raha ny avy amin’ny vovonana manohana ny filoham-pirenena, misy angamba ny tokony hahitsy sy hasiam-panamboarana mba hiatrehany ny asa mbola miandry azy am-pitoniana.

8 volana izay no nandraisan'ny filoha Andry RAJOELINA ny fitantanana ny firenena. Niova ny fijerin’izao tontolo izao an’I Madagasikara. Tsy ilay firenena mahantra, miaina ny maizina mandava-taona. Nihazakazaka ny asa mivaingana efa vita miantefa mivantana amin'ny fiainam-bahoaka.

 
Nampiray fo sy nampiray hina ny vahoaka Malagasy tsy ankanavaka ny nandraisan’ny Barean’i Madagasikara anjara tamin’ity CAN 2019 raha ny tsikaritra ankehitriny.
Nangina tanteraka ny resaka politika tao anatin’ny erinandro vitsy izay. Mitodika any Egypte tanteraka ny mason’ny maro ankehitrihiny.