Finday tsy ara-dalàna maherin’ny arivo isa no nopotehina teny Alarobia ny 01 Aogositra 2019, taorian’ny fanamarinana izay natao nohon’ny tsy fananana ny kaody IMEI.
Araka ny didim-pitondrana laharana 890/2018 nivoaka ny volana janoary 2018 dia tsy azo atao intsony ny mampiditra finday tsy manara-dalàna, izany hoe finday tsy manana kaody IMEI eto Madagasikara ary tsy azo ampiasaina amin’ny tambanjotra ihany koa izany nanomboka ny 30 jona 2019 ho fampiarana ny lalàna. Noho ny fanambarana diso anefa dia mbola nisy ihany ny finday tsy ara-dalàna tafiditra teto amintsika ary sarona izany nohon’ny fiaraha-miasan’ny ARTEC na Autorité de Regulation des Technologies de Communication tamin’ny faditseranana.
Ankehitriny, ho entitra ny eny anivon’ny ARTEC, ary hisy ny fidinana ifotony iarahana amin’ny mpiasan’ny faditseranana amin’ny fisavana ireo fivarotana finday tsy ara-dàlana ireo, raha ny fanazavana hatrany. Nopotehina teo imason’ny vaditany ireo finday miisa 1100 ireo, omaly hariva, voalohan’ny volana Aogositra, teo amin’ny foiben’ny ARTEC Alarobia.
 
Rojo Christelle RAKOTOMALALA
Fandresena Mireille