Mijery akaiky ny hanitsiana ny tsy fitovian-karama
eo amin'ny lahy sy ny vavy ny fitondram-panjakana.