Voapoizin'ny fako plastika betsaka loatra (6 kilao) tafateliny.