Tsy azo hatao intsony ny manorina trano hazo mba hisorohana ny haintrano.