Tsy marisika firy amin'ny fampiasana fimailo ny tanora malagasy.