Hijaliana ny rano amin'ny faritra maro ao an-tampon-tanàna.