"Fambolen-kazo vagno manzary tanjaky maharitsy, miatriky gny fiovagn'ny toe-tsandro".