Paositra Malagasy : Tsy tonga nanatrika ny fifamindram-
pahefana omaly ilay tale-jeneralin'ny Paositra teo aloha.