Faritra SAVA : "Tsy manavaka ny Malagasy
rehetra, na iza izy na iza, ny kandidà laharana faha-13 Andry Rajoelina", hoy izy tany an-toerana anio.