Antananarivo faritra iva : Efa dibo-drano sahady ny
akamaroan'ny tanàna, tao anatin'izay orana natetitetika tato ho ato izay.