Rano fisotro madio : Tanàna maro eto Antananarivo no tsy afaka misitraka rano madio araka ny tokony ho izy.