Ny Rado Rafalimanana : Tsy nefainy ny volan'ireo nanao ireo fitaovana nampiasainy tamin'ny fampielezan-kevitra, toy ny peta-drindrina, "flyers", saina kely, sns.