Paositra Malagasy : Nolavin'ny filankevi-panjakana ny fitoriana
napetrakin'ny tale jeneraly teo aloha, mitohy hatrany izany ny asa .