Toetrandron' Antananarivo : Loto sy aretina no mameno ny
tanàna, nefa dia betsaka ny toerana dibo-drano nohon'ny orana.