Miarinavaratra Fandriana : Hanokatra lalana ho an'ny mponina ny kandidà
Andry Rajoelina rehefa lany soa aman-tsara izy, hiezaka hanatsara ny fitadiavam-bolan'izy ireo ihany koa izy.