Bemahatazana sy Miandrivazo : Nitsidika sy nanazava ny vinan'asany tamin'ny vahoaka Andry Rajoelina.