ADY HEVITRA AO AMIN'NY TVM-RNM : Tsy nasiana mpanatrika
avy tamin'ny andaniny roa, araka ny tapaky ny Ceni sy Ortm.